Đơn vị tổ chức:
stip solidaridad freshstudio
Đối tác nghiên cứu và đối tác chính:
dutchgov vietgov deheus inve vinhhoan

Tư duy sáng tạo cho tương lai bền vững

Khơi gợi, tìm ra những ý tưởng sáng tạo tiềm ẩn và thúc đẩy tham vọng đổi mới bằng việc mang đến cơ hội tiếp cận nguồn tài chính mạnh mẽ sẵn sàng đầu tư để hiện thực hóa ý tưởng chính là mục tiêu chính của chương trình Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản. Bạn đang ấp ủ những ý tưởng sáng tạo đột phá có thể giúp bạn sở hữu một phần trong doanh thu 6 tỉ đô-la Mỹ của ngành Thủy sản Việt Nam? Chương trình Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản chính là cơ hội dành riêng cho bạn.

Đối tác hỗ trợ:
adb rabo ausgov auaid wur alterfin aquaspark seafoodconnection pangroup university-gent biospring efishery